איך ניתן לערוך ייפוי כוח בימי הסגר של וירוס הקורונה?

היות והביקוש לעריכת ייפויי כוח גדול מאוד בתקופה זו, האפוטרופוס הכללי החליט להנגיש לציבור את השירות והפגישות עם הממנה, עם מיופי הכוח ואפילו החתימה על המסמכים יכולים להיעשות בשיחות וידאו (לחצו להוראה לציבור מהאפוטרופוס הכללי בנושא) .

צרו קשר, נוכל להסביר ולתת פרטים  ולערוך עבורכם מהבית, את ייפוי הכוח.

מדוע חשוב לחתום על 'ייפוי כוח מתמשך'?

  • מצב של חוסר כשירות עלול להופיע במפתיע, ללא הכנה מוקדמת.
  • ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך שליטה ותכנון מוקדם במינוי האדם שידאג לאינטרסים שלך, ולאופן בו יתקבלו החלטות וקביעות הנוגעות לחייך.
  • ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס, שזהותו אינה נקבעת על ידך.
  • ייפוי הכוח המתמשך, כשמו, אינו זקוק לחידוש ונותר תקף לכל חייך.
  • ייפוי כוח מתמשך מהווה אפיק בעל ההגבלות הפחותות ביותר, אשר מאפשר שמירה חוקית על כבודך, פרטיותך, רצונותיך, עצמאותך והגשמת מטרותיך.
  • מחובתו של מיופה הכוח לפעול באופן התואם את ערכיך התרבותיים והמכבד את אמונותיך, תוך מתן סיוע ואפשרות לקיום חיי קהילה פוריים, לרבות פעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.

מהם התחומים בהם ניתן למנות מיופה כוח?

בעניינים אישיים – הכוללים סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות בכלל העניינים כמו רווחה, איכות חיים, סיפוק צרכים יומיומיים, שמירה על אורח החיים, אחריות לבחירת מקום המגורים והטיפול והתאמתם לצרכים באותה העת והכול לפי רוח הדברים כפי שייקבעו בייפוי הכוח.

בעניינים רפואיים – הסמכות לקבל החלטות על סוג וצורת הטיפול הרפואי.

בענייני רכוש – הכוללים את הסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, כספים והתחייבויות לרבות ניהול חשבונות הבנק, השקעות כספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות וכד'.

האם ניתן למנות יותר מאדם כאחד מיופה כוח?

בהחלט. הממנה יכול להחליט על מינוי מספר מיופי כוח במשותף, או מינוי מיופה כוח ספציפי לכל תחום ולקבוע האם מיופי הכוח יפעלו כל אחד בנפרד, או במשותף.

כמו כן, ניתן למנות מיופה כוח חליפי אשר ייכנס לתפקידו כאשר מיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל למלא את התפקיד.

האם מיופה הכוח צריך להסכים למינוי?

לאחר שעורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך סיכם את תנאיו עם הממנה הוא יזמן את מיופה הכוח לשיחה ובה יסביר לו את התנאים והאחריות שהוטלה עליו. רק לאחר קבלת הסכמתו יוכל להיחתם ייפוי הכוח.

מהם חובותיו של מיופה הכוח?

על מיופה הכח לנהוג על פי ההנחיות וההוראות שנתן הממנה ונקובות במסמך ייפוי הכוח המתמשך, תוך שמירה על כבודו, פרטיותו, רצונו ועצמאותו של הממנה.

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו במועד שבו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח.

מייפה הכוח יכול לקבוע תנאים לתרחיש זה ואם לא עשה כן, ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו עם קבלת חוות דעת רפואית מפורטת מרופא מומחה רלוונטי, שעל פיה, הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכוח.

כיצד יופעל ייפוי הכוח המתמשך?

מיופי הכוח יודיעו לאפוטרופוס הכללי ויצרפו את חוות הדעת הרפואית. לאחר בדיקה יאשר האפוטרופוס הכללי את בקשתם וימסור לידיהם את ייפוי הכוח. מרגע אישורו של האפוטרופוס הכללי יישא מיופה הכוח מסמך אותו יוכל להציג לבנקים, למוסדות שונים ולרשויות.

מדוע צריך עורך דין לעריכת ייפוי הכוח?

בשונה ממסמכים משפטיים אחרים, ייפוי כוח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נחתם בפני עורך דין אשר אושר לאחר שעבר הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי.

עורך הדין יקיים מפגשים נפרדים עם הממנה לו יסביר את המשמעויות והחלופות המשפטיות העומדות בפניו, ייפגש עם מיופי הכוח יסביר את תפקידם ויקבל את הסכמתם למינוי ולבסוף יערוך את ייפוי הכוח באופן מקוון. עורך הדין יפקיד את ייפוי הכוח – אצל האפוטרופוס הכללי.

מה היתרונות בעריכת ייפוי כוח מתמשך אל מול מינוי אפוטרופוס?

לעריכת ייפוי כוח מתמשך יתרונות רבים ביניהם: חסכון בבירוקרטיה,  ביטול הצורך בהגשת דוחות שוטפים לאפוטרופוס הכללי (שמחויבים במקרה של מינוי אפוטרופוס), אין צורך בפניה לבית המשפט, אין צורך בהגשת דו”חות רואה חשבון ליחידת הפיקוח וגם מניעה של מאבקים בין ילדים/בני משפחה בדבר זהות האפוטרופוס (במקרה שאין ייפוי כח מתמשך)

למעשה, בייפוי כח מתמשך הממנה הוא שקובע את זהות מיופה הכוח וכן, נותן הנחיות מדויקות ליום בו יהיה חסר כשירות בעוד שבית המשפט הוא שיקבע את זהות האפוטרופוס ולרצון שלכם אין כל ביטוי.

האם ניתן לשנות את ייפוי הכוח?

בוודאי. הממנה, בכל עת יוכל לערוך ייפוי כוח חדש.

ייפוי הכוח החדש יבטל אוטומטית את ייפוי הכוח הקודם.

מה ההבדל בין צוואה לבין ייפוי כוח?

צוואה נועדה להוראות של אדם לאחר פטירתו.

ייפוי כוח מתמשך נועד למצב בו הממנה, בעודו בחיים, "לא יבין בדבר" ולא יהיה כשיר להורות או לבצע את הפעולות בעצמו .

מהו מיופה כוח חליפי?

מיופה כוח חליפי נועד להבטיח שייפוי הכוח המתמשך לא ייפקע במקרה בו מיופה הכוח הראשון שמונה לא יוכל לשמש בתפקידו.

במקרה זה אוטומטית יעבור המינוי למיופה הכוח החליפי.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לייפוי כוח נוטריוני?

כל עוד אדם כשיר הרי שייפוי כוח נוטריוני הינו ייפוי הכוח החזק ביותר שביכולתו לתת. עם זאת ,ייפוי הכוח הנוטריוני יפקע ברגע שכשירותו של האדם תפגע.

בדיוק בנקודת זמן זו ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו – ומכאן גם שמו.

מדוע לבחור במשרד עורכי דין מי-דן?

הניסיון הרב שרכשנו מאפשר לנו לפשט עבורכם את מורכבות התהליך ולהציג בפניכם את מגוון האפשרויות העומדות בפניכם.

תהליך הכנת ייפוי הכוח יתקיים במשרדנו או בבית המשפחה והכל, בהתאם לצורך ולנוחות שלכם.

עורכת הדין אורית מי-דן עם זוג לקוחות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם